โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

148 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 148 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 148 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

148 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 148
2 x 74
4 x 37
37 x 4
74 x 2
148 x 1
คำตอบ 148 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 148 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 37, 74, 148