โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

147 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 147 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 147 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

147 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 147
3 x 49
7 x 21
21 x 7
49 x 3
147 x 1
คำตอบ 147 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 147 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 7, 21, 49, 147