โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

145 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 145 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 145 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

145 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 145
5 x 29
29 x 5
145 x 1
คำตอบ 145 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 145 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 29, 145