โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

144 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 144 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 144 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

144 มีตัวประกอบทั้งหมด = 15 ตัวดังนี้
1 x 144
2 x 72
3 x 48
4 x 36
6 x 24
8 x 18
9 x 16
12 x 12
16 x 9
18 x 8
24 x 6
36 x 4
48 x 3
72 x 2
144 x 1
คำตอบ 144 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 144 มีตัวประกอบทั้งหมด 15 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144