โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

143 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 143 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 143 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

143 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 143
11 x 13
13 x 11
143 x 1
คำตอบ 143 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 143 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 11, 13, 143