โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

142 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 142 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 142 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

142 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 142
2 x 71
71 x 2
142 x 1
คำตอบ 142 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 142 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 71, 142