โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

141 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 141 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 141 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

141 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 141
3 x 47
47 x 3
141 x 1
คำตอบ 141 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 141 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 47, 141