โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

140 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 140 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 140 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

140 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 140
2 x 70
4 x 35
5 x 28
7 x 20
10 x 14
14 x 10
20 x 7
28 x 5
35 x 4
70 x 2
140 x 1
คำตอบ 140 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 140 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 140