โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

137 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 137 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 137 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

137 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 137
137 x 1
คำตอบ 137 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 137 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 137