โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

136 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 136 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 136 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

136 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 136
2 x 68
4 x 34
8 x 17
17 x 8
34 x 4
68 x 2
136 x 1
คำตอบ 136 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 136 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 17, 34, 68, 136