โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

135 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 135 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 135 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

135 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 135
3 x 45
5 x 27
9 x 15
15 x 9
27 x 5
45 x 3
135 x 1
คำตอบ 135 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 135 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135