โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

133 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 133 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 133 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

133 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 133
7 x 19
19 x 7
133 x 1
คำตอบ 133 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 133 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 19, 133