โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

129 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 129 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 129 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

129 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 129
3 x 43
43 x 3
129 x 1
คำตอบ 129 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 129 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 43, 129