โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

128 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 128 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 128 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

128 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 128
2 x 64
4 x 32
8 x 16
16 x 8
32 x 4
64 x 2
128 x 1
คำตอบ 128 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 128 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128