โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

124 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 124 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 124 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

124 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 124
2 x 62
4 x 31
31 x 4
62 x 2
124 x 1
คำตอบ 124 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 124 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 31, 62, 124