โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

123 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 123 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 123 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

123 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 123
3 x 41
41 x 3
123 x 1
คำตอบ 123 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 123 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 41, 123