โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

122 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 122 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 122 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

122 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 122
2 x 61
61 x 2
122 x 1
คำตอบ 122 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 122 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 61, 122