โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

120 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 120 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 120 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

120 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 120
2 x 60
3 x 40
4 x 30
5 x 24
6 x 20
8 x 15
10 x 12
12 x 10
15 x 8
20 x 6
24 x 5
30 x 4
40 x 3
60 x 2
120 x 1
คำตอบ 120 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 120 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120