โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

12 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 12 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 12 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

12 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 12
2 x 6
3 x 4
4 x 3
6 x 2
12 x 1
คำตอบ 12 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 12 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12