โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

119 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 119 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 119 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

119 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 119
7 x 17
17 x 7
119 x 1
คำตอบ 119 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 119 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 17, 119