โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

117 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 117 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 117 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

117 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 117
3 x 39
9 x 13
13 x 9
39 x 3
117 x 1
คำตอบ 117 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 117 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 13, 39, 117