โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

116 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 116 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 116 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

116 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 116
2 x 58
4 x 29
29 x 4
58 x 2
116 x 1
คำตอบ 116 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 116 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 29, 58, 116