โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

115 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 115 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 115 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

115 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 115
5 x 23
23 x 5
115 x 1
คำตอบ 115 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 115 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 23, 115