โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

114 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 114 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 114 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

114 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 114
2 x 57
3 x 38
6 x 19
19 x 6
38 x 3
57 x 2
114 x 1
คำตอบ 114 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 114 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 19, 38, 57, 114