โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

113 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 113 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 113 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

113 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 113
113 x 1
คำตอบ 113 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 113 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 113