โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

112 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 112 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 112 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

112 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 112
2 x 56
4 x 28
7 x 16
8 x 14
14 x 8
16 x 7
28 x 4
56 x 2
112 x 1
คำตอบ 112 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 112 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112