โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

111 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 111 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 111 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

111 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 111
3 x 37
37 x 3
111 x 1
คำตอบ 111 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 111 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 37, 111