โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

106 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 106 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 106 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

106 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 106
2 x 53
53 x 2
106 x 1
คำตอบ 106 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 106 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 53, 106