โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

104 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 104 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 104 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

104 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 104
2 x 52
4 x 26
8 x 13
13 x 8
26 x 4
52 x 2
104 x 1
คำตอบ 104 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 104 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 13, 26, 52, 104