โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

102 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 102 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 102 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

102 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 102
2 x 51
3 x 34
6 x 17
17 x 6
34 x 3
51 x 2
102 x 1
คำตอบ 102 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 102 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 17, 34, 51, 102