โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

จำนวนเฉพาะ 100-200

มาดูว่าจำนวนเฉพาะ 100-200 มีกี่ตัวและประกอบด้วยเลขอะไรบ้างกันเลย

เทพควิช-lnwquiz

จำนวนเฉพาะ 100-200 มีดังนี้

จำนวนเฉพาะทั้งหมด21 ตัว
จำนวนเฉพาะจำนวนคี่21 ตัว
จำนวนเฉพาะจำนวนคู่0 ตัว
***จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียง 2 ตัวเท่านั้นได้แก่ 1 และตัวมันเอง

จำนวนเฉพาะทั้งหมด

จำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนคี่

จำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนคู่