โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

100 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 100 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 100 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

100 มีตัวประกอบทั้งหมด = 9 ตัวดังนี้
1 x 100
2 x 50
4 x 25
5 x 20
10 x 10
20 x 5
25 x 4
50 x 2
100 x 1
คำตอบ 100 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 100 มีตัวประกอบทั้งหมด 9 คือ 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100