โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

10 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 10 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 10 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

10 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 10
2 x 5
5 x 2
10 x 1
คำตอบ 10 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 10 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 5, 10