โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

1 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 1 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 1 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

1 มีตัวประกอบทั้งหมด = 1 ตัวดังนี้
1 x 1
คำตอบ 1 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 1 มีตัวประกอบทั้งหมด 1 คือ 1