เทพควิช-lnwquiz

โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ

เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

เมนู "ค้นหาจำนวนเฉพาะ"

1.ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาจำนวนเฉพาะ เช่น

2.กดปุ่ม "ค้นหาจำนวนเฉพาะ"

4.โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ดังตัวอย่างด้านล่างค่ะ


เมนู "ตรวจสอบจำนวนเฉพาะ"

1.ใส่ตัวเลขที่ต้องการตรวจสอบจำนวนเฉพาะ

2.กดปุ่ม "ตรวจสอบจำนวนเฉพาะ"


ตัวอย่างหน้าตาผลลัพธ์ที่ได้จาการคำนวณ
จำนวนเฉพาะ 2-8
มาดูว่าจำนวนเฉพาะ 2-8 มีกี่ตัวและประกอบด้วยเลขอะไรบ้างกันเลย

จำนวนเฉพาะ 2-8 มีดังนี้

จำนวนเฉพาะทั้งหมด4 ตัว
จำนวนเฉพาะจำนวนคี่3 ตัว
จำนวนเฉพาะจำนวนคู่1 ตัว
***จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียง 2 ตัวเท่านั้นได้แก่ 1 และตัวมันเอง

จำนวนเฉพาะทั้งหมด

จำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนคี่

จำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนคู่