🤓

โปรแกรมคำนวณอายุสามารถคำนวณได้ทั้งแบบปีพ.ศ และ ค.ศ.

😎

การคำนวณสามารถคำนวณได้ 2 แบบคือ การคำนวณอายุโดยใช้วัน-เดือน-ปี และคำนวณอายุตามปีพ.ศ.เกิด

เทพควิช-lnwquiz
คำนวณอายุตามวัน-เดือน-ปีที่เกิด
กรอกวันเดือนปีเกิดข้างล่างนี้
คำนวณอายุตามปีเกิด
มีให้เลือกทั้งแบบปี พ.ศ.และค.ศ