Big Buck Bunny แอนิเมชั่น เรื่องสั้นของกระต่ายอ้วน ดูแล้วมัน น่ารักจิงจิงเลย!!!


🕑 13 พ.ค. 2560

Big Buck Bunny เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรฟรีแวร์ที่มีชื่อว่า Blender Institute

tags : Big Buck Bunny 
เทพควิช-lnwquiz