Big Buck Bunny แอนิเมชั่น เรื่องสั้นของกระต่ายอ้วน ดูแล้วมัน น่ารักจิงจิงเลย!!!


 13 พ.ค. 2560

Big Buck Bunny เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรฟรีแวร์ที่มีชื่อว่า Blender Institute


ขอบคุณรูปไอคอนสวยๆ จาก >> Vector Graphics by Vecteezy.com


tags : Big Buck Bunny 
เทพควิช-lnwquiz