โปรแกรมสุ่มชื่อ-ไว้สุ่มชื่อผู้โชคดี ชื่อแฟน สุ่มชื่อแบบไม่ซ้ำ

โปรแกรมสุ่มรายชื่อเช่น สุ่มชื่อผู้โชคดี,ชื่อสัตว์,ต้นไม้ สุ่มชื่อแบบไม่ซ้ำและสามารถสุ่มคำได้ทุกษาเช่น อังกฤษ,ไทย หรือจีน เป็นต้น

ใส่รายชื่อต้องการสุ่ม

คู่มือการใช้งานโปรแกรมสุ่มชื่อ-ไว้สุ่มชื่อผู้โชคดี ชื่อแฟน สุ่มชื่อแบบไม่ซ้ำ

1.คลิกเมนู "สุ่มชื่อ 1 ชื่อ"

2.กดปุ่ม "✍ ใส่ชื่อที่ต้องการสุ่ม"

3.ใส่รายชื่อที่ต้องการสุ่ม ใส่ได้ทั้ง ชื่อคน,ชื่อสัตว์,ต้นไม้และสามารถสุ่มคำได้ทุกษาเช่น อังกฤษ,ไทย หรือจีน เป็นต้น

3.กดปุ่ม "สุ่มชื่อ" 

4.รอจุนกว่าวงล้อสุ่มชื่อจะหยุด

5.โปรแกรมจะแสดงชื่อที่ได้จากการสุ่มดังตัวอย่างรูปด้านล่าง

โปรแกรมสุ่มชื่อ

1. คลิกเมนู "👉 สุ่มชื่อหลายๆชื่อ"

2. คลิกเลือกว่าจะ """ ""

3.กดปุ่ม "✍ ใส่ชื่อที่ต้องการสุ่ม"

4.ใส่รายชื่อที่ต้องการสุ่ม ใส่ได้ทั้ง ชื่อคน,ชื่อสัตว์,ต้นไม้และสามารถสุ่มคำได้ทุกษาเช่น อังกฤษ,ไทย หรือจีน เป็นต้น

5.กดปุ่ม "สุ่มชื่อ" 

6.โปรแกรมจะแสดงชื่อที่ได้จากการสุ่มดังตัวอย่างรูปด้านล่าง

โปรแกรมจะแสดงชื่อที่ได้จากการสุ่ม

😘 สุดท้ายนี้ขอบอกว่าคุณจะเอาไว้สุ่มชื่อผู้โชคดีก็ได้ สุ่มชื่อแฟนเล่นๆก็ดี หรือจะเอาไว้สุ่มชื่ออะไรก็เอาที่สบายใจกันไปเลย 😜