เทพควิช-lnwquiz

โปรแกรมสลับเลขออนไลน์

สามารถสลับเลข 3 หลัก, 4 หลัก, 5 หลักและ 6 หลักได้
โปรแกรมสลับเลข 3 หลัก, 4 หลัก, 5 หลัก, 6 หลัก
สลับเลข

คู่มือการใช้งานโปรแกรมสลับเลข

  • ใส่ตัวเลขตัวเลขอย่างน้อย 3 หลักและมากสุด 6 หลัก เช่น "123", "56789" เป็นต้น
  • กดปุ่ม "สลับเลข"
  • จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์การสลับเลขให้คะ
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จาการคำนวณ
เลข 123 เป็นเลข 3 หลักสามารถสลับแบบไม่ซ้ำได้ดังนี้
#ตัวเลขที่ได้จากการสลับ
1
2
3
4
5
6
เลข 56789 เป็นเลข 5 หลักสามารถสลับแบบไม่ซ้ำได้ดังนี้
#ตัวเลขที่ได้จากการสลับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ