เทพควิช-lnwquiz
แปลงตัวพิมพ์เล็ก-ตัวพิมพ์ใหญ่ ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

แปลงตัวพิมพ์เล็ก-ตัวพิมพ์ใหญ่ ภาษาอังกฤษออนไลน์

สามารถแปลงคำภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวใหญ่, ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็กและคำขึ้นต้นของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้ไม่ง้อ Excel
แปลงตัวพิมพ์เล็ก-ตัวพิมพ์ใหญ่ ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแปลงตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่-ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก

  • ใส่คำหรือข้อความภาษาอังกฤษที่ต้องการ ดังตัวอย่างรูปด้านล่าง แปลงตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่-ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก
  • เลือกกดปุ่ม "ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด" หรือ "ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด" หรือ "ตัวอักษรแรกของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่"
  • ผลลัพธ์จะแสดงดังตัวอย่างด้านล่างค่ะ
ตัวอย่างผลลัพธ์
ตัวอย่างที่ 1 : กดปุ่ม "ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด" ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวอักษรทุกตัวจะกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
กดปุ่ม ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวอักษรทุกตัวจะกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
ตัวอย่างที่ 2 : กดปุ่ม "ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด" ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวอักษรทุกตัวจะกลายเป็นตัวเล็กทั้งหมด
กดปุ่ม ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวอักษรทุกตัวจะกลายเป็นตัวเล็กทั้งหมด
ตัวอย่างที่ 3 : กดปุ่ม "ตัวอักษรแรกของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่" ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวอักษรแรกของแต่ละคำจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
กดปุ่ม ตัวอักษรแรกของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวอักษรแรกของแต่ละคำจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
สุดท้ายนี้หวังว่า "โปรแกรมแปลงตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่-ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก" นี้จะมีประโยชน์กับผู้ใช้ไม่มากก็น้อยเพราะไม่ต้องลำบากใช้ Excel หรือ Word ในการแปลงอีกต่อไป