เทพควิช-lnwquiz

โปรแกรมสลับตัวอักษรไทย-อังกฤษออนไลน์

สามารถสลับตัวอักษรไทย(ก-ฮ) และตัวอักษรอังกฤษ(a-z)ได้, ใช้งานฟรี
โปรแกรมสลับตัวอักษรไทย-อังกฤษออนไลน์ฟรี
สลับตัวอักษร

คู่มือการใช้งานโปรแกรมสลับตัวอักษร

  • ใส่ตัวอักษรภาษาไทย "ก-ฮ" หรืออักษรภาษาอังกฤษ "A-Z" อย่างน้อย 3 ตัวและมากสุด 6 ตัว เช่น "กขค", "ABCD" เป็นต้น
    โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษใส่ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ (สามารถใส่ตัวเลขได้ด้วยค่ะ)
  • กดปุ่ม "สลับตัวอักษร"
  • จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์การสลับตัวอักษรให้ค่ะ
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จาการสลับตัวอักษร
ตัวอักษร "กขค" สามารถสลับแบบไม่ซ้ำได้ดังนี้
#ตัวอักษรที่ได้จากการสลับ
1
2
3
4
5
6
ตัวอักษร "ABCD" สามารถสลับแบบไม่ซ้ำได้ดังนี้
#ตัวอักษรที่ได้จากการสลับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24