โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง ABC.9A5 เลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2

ABC.9A5 เลขฐาน 16 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 2 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง ABC.9A5 เลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2
ABC.9A5 เลขฐาน 16
เท่ากับ
101010111100.10011010 เลขฐาน 2
เลขฐาน 16 (hexadecimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 16 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
วิธีทำ
😁 การแปลง ABC.9A5 เลขฐาน 16 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 2 ให้แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 ก่อนดังนี้
1.1 เปลี่ยนเลขหน้าจุดทศนิยมคือ ABC ฐาน 16 ให้เป็นเลขฐาน 10
ABC16
=
( 10x162 ) + ( 11x161 ) + ( 12x160 )
=
( 2560 )+ ( 176 )+ ( 12 )
=
2748
1.2 เปลี่ยนเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.9A5 ฐาน 16 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.9A516
=
( 9x16-1 ) + ( 10x16-2 ) + ( 5x16-3 )
=
( 0.5625 ) + ( 0.0390625 ) + ( 0.001220703125 )
=
0.602783203125

1.3 เอาผลการคำนวณที่ได้จาก 2 ข้อด้านบนมารวมกันจะได้คำตอบเป็นเลขฐาน 10 ดังนี้
ABC.9A516 = 2748.60278320312510

🤓 จากนั้นให้แปลง 2748.602783203125 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2

1 เปลี่ยน 274810 ให้เป็นเลขฐาน 2
  • 1.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งและนำฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 2 มาหาร ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.2) นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่ 1.1 มาตั้งหารด้วย 2 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.3) ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์(0)
274810 =
2
)2748
2
)1374
เศษ = 0
2
)687
เศษ = 0
2
)343
เศษ = 1
2
)171
เศษ = 1
2
)85
เศษ = 1
2
)42
เศษ = 1
2
)21
เศษ = 0
2
)10
เศษ = 1
2
)5
เศษ = 0
2
)2
เศษ = 1
2
)1
เศษ = 0
  
0
เศษ = 1
= 1010101111002
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงขึ้นไปจนถึงเศษของการหารครั้งแรก หรือเรียงเศษจากล่างขึ้นบน

2เปลี่ยน 0.60278320312510 ให้เป็นเลขฐาน 2
2.1) นำเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.602783203125 มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 2 ได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 2
2.2) นำเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากผลการคูณก่อนหน้านี้มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 2 อีกครั้งได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 2
2.3) ทำโดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะคูณต่อไปอีกไม่ได้แล้ว(เลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0) หรือถ้าเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบให้คูณเท่ากับจำนวนทศนิยมที่เราต้องการ
การคูณเท่ากับผลการคูณจำนวนเต็มของผลคูณ
(เลขหน้าจุดทศนิยม)
0.602783203125 x 2
=
1.205566406251
0.20556640625 x 2
=
0.41113281250
0.4111328125 x 2
=
0.8222656250
0.822265625 x 2
=
1.644531251
0.64453125 x 2
=
1.28906251
0.2890625 x 2
=
0.5781250
0.578125 x 2
=
1.156251
0.15625 x 2
=
0.31250
นำจำนวนเต็มของผลคูณที่ได้มาเรียงจากบน-ลงล่าง
ดังนั้น 0.60278320312510 (เลขฐาน 10) = 0.100110102 (เลขฐาน 2)

ขั้นตอนสุดท้ายให้เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากข้อ 1 คือ 101010111100
คำตอบจากข้อ 2 คือ 0.10011010
เอา 101010111100 + 0.10011010 = 101010111100.100110102

ดังนั้น ABC.9A516 = 101010111100.100110102
😁 การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง ABC.9A5 เลขฐาน 16 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2 อื่นๆที่น่าสนใจ