โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง AB0 เลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 5

AB0 เลขฐาน 12 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 5 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง AB0 เลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 5
AB0 เลขฐาน 12
เท่ากับ
22242 เลขฐาน 5
เลขฐาน 12 (duodecimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 12 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B
เลขฐาน 5 (quinary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 5 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4
วิธีทำ
การแปลงเลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 5 ทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดมี 2 ขั้นตอนดังนี้
1แปลง AB0 เลขฐาน 12 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
- กระจายเลขฐาน 12 จากโจทย์โดยกระจายตัวเลขจากซ้ายไปขวา
- นำเลขฐาน 12 ที่กระจายแล้วคูณกับค่าประจำหลักในแต่ละตำแหน่งคือ 12n โดยเริ่มนับค่าประจำหลักจากด้านขวามือสุดเป็นตำแหน่งที่ n=0
AB012
=
( 10x122 ) + ( 11x121 ) + ( 0x120 )
=
( 10x144 ) + ( 11x12 ) + ( 0x1 )
=
( 1440 ) + ( 132 ) + ( 0 )
=
157210
2เอาคำตอบที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 คือ 1572 เลขฐาน 10 แปลงเป็นเลขฐาน 5
  • 2.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งคือ 1572 และนำฐานของเลขที่ต้องการคือ 5 มาหาร, หารได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2.2) ถ้าผลหารยังไม่เป็น 0 ให้นำผลหารที่ได้มาหารด้วยฐานของเลขที่ต้องการคือ 5 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 2.3) ทำโดยใช้หลักการเหมือนข้อ 2.2 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็น 0
157210 =
5
)1572
5
)314
เศษ = 2
5
)62
เศษ = 4
5
)12
เศษ = 2
5
)2
เศษ = 2
  
0
เศษ = 2
= 222425
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงเศษจากล่างขึ้นบน
คำตอบ AB012 = 222425
😁 การแปลงเลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 5 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง AB0 เลขฐาน 12 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 5 อื่นๆที่น่าสนใจ