โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง A5.F2 เลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2

A5.F2 เลขฐาน 16 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 2 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง A5.F2 เลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2
A5.F2 เลขฐาน 16
เท่ากับ
10100101.1111001 เลขฐาน 2
เลขฐาน 16 (hexadecimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 16 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
วิธีทำ
😁 การแปลง A5.F2 เลขฐาน 16 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 2 ให้แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 ก่อนดังนี้
1.1 เปลี่ยนเลขหน้าจุดทศนิยมคือ A5 ฐาน 16 ให้เป็นเลขฐาน 10
A516
=
( 10x161 ) + ( 5x160 )
=
( 160 )+ ( 5 )
=
165
1.2 เปลี่ยนเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.F2 ฐาน 16 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.F216
=
( 15x16-1 ) + ( 2x16-2 )
=
( 0.9375 ) + ( 0.0078125 )
=
0.9453125

1.3 เอาผลการคำนวณที่ได้จาก 2 ข้อด้านบนมารวมกันจะได้คำตอบเป็นเลขฐาน 10 ดังนี้
A5.F216 = 165.945312510

🤓 จากนั้นให้แปลง 165.9453125 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2

1 เปลี่ยน 16510 ให้เป็นเลขฐาน 2
  • 1.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งและนำฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 2 มาหาร ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.2) นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่ 1.1 มาตั้งหารด้วย 2 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.3) ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์(0)
16510 =
2
)165
2
)82
เศษ = 1
2
)41
เศษ = 0
2
)20
เศษ = 1
2
)10
เศษ = 0
2
)5
เศษ = 0
2
)2
เศษ = 1
2
)1
เศษ = 0
  
0
เศษ = 1
= 101001012
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงขึ้นไปจนถึงเศษของการหารครั้งแรก หรือเรียงเศษจากล่างขึ้นบน

2เปลี่ยน 0.945312510 ให้เป็นเลขฐาน 2
2.1) นำเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.9453125 มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 2 ได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 2
2.2) นำเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากผลการคูณก่อนหน้านี้มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 2 อีกครั้งได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 2
2.3) ทำโดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะคูณต่อไปอีกไม่ได้แล้ว(เลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0) หรือถ้าเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบให้คูณเท่ากับจำนวนทศนิยมที่เราต้องการ
การคูณเท่ากับผลการคูณจำนวนเต็มของผลคูณ
(เลขหน้าจุดทศนิยม)
0.9453125 x 2
=
1.8906251
0.890625 x 2
=
1.781251
0.78125 x 2
=
1.56251
0.5625 x 2
=
1.1251
0.125 x 2
=
0.250
0.25 x 2
=
0.50
0.5 x 2
=
11
0 x 2
=
00
นำจำนวนเต็มของผลคูณที่ได้มาเรียงจากบน-ลงล่าง
ดังนั้น 0.945312510 (เลขฐาน 10) = 0.11110012 (เลขฐาน 2)

ขั้นตอนสุดท้ายให้เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากข้อ 1 คือ 10100101
คำตอบจากข้อ 2 คือ 0.1111001
เอา 10100101 + 0.1111001 = 10100101.11110012

ดังนั้น A5.F216 = 10100101.11110012
😁 การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง A5.F2 เลขฐาน 16 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2 อื่นๆที่น่าสนใจ