โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง A062B เลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 10

A062B เลขฐาน 12 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง A062B เลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 10
A062B เลขฐาน 12
เท่ากับ
208259 เลขฐาน 10
เลขฐาน 12 (duodecimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 12 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
วิธีที่1 การกระจาย
1. กระจายเลขฐาน 12 จากโจทย์โดยกระจายตัวเลขจากซ้ายไปขวา
2. นำเลขฐาน 12 ที่กระจายแล้วในแต่ละหลักคูณกับค่าประจำหลักในแต่ละตำแหน่งคือ 12n โดยเริ่มนับค่าประจำหลักจากด้านขวามือสุดเป็นตำแหน่งที่ n = 0
3. นำผลลัพธ์จากการคูณของแต่ละหลักมาบวกกันจะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
วิธีทำ
A062B12
=
( 10x124 ) + ( 0x123 ) + ( 6x122 ) + ( 2x121 ) + ( 11x120 )
=
( 10x20736 ) + ( 0x1728 ) + ( 6x144 ) + ( 2x12 ) + ( 11x1 )
=
( 207360 ) + ( 0 ) + ( 864 ) + ( 24 ) + ( 11 )
=
20825910
วิธีที่2ใช้การคูณด้วยฐานของตัวเลขคือ 12
วิธีทำ
1. นำตัวเลขหลักแรกทางซ้ายมือมาคูณด้วยฐานของตัวเลขคือ 12 แล้วบวกกับตัวเลขหลักที่สอง
**หากตัวเลขมีสามหลักขึ้นไปให้ทำข้อ 2 ต่อไป
2. นำผลบวกที่ได้จากข้อก่อนหน้านี้มาคูนด้วย 12 และบวกกับตัวเลขหลักถัดไป(หลักที่สาม, สี่, ห้า,...)
3. ทำโดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2 ไปเรื่อยๆ จนถึงตัวเลขหลักสุดท้าย
A062B12
=
( 10 x 12 ) + 0 = 120
=
( 120 x 12 ) + 6 = 1446
=
( 1446 x 12 ) + 2 = 17354
=
( 17354 x 12 ) + 11 = 208259
=
20825910
😁 การแปลงเลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง A062B เลขฐาน 12 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 12 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ