โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 89AF.53D เลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 8

89AF.53D เลขฐาน 16 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 8 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 89AF.53D เลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 8
89AF.53D เลขฐาน 16
เท่ากับ
104657.2475 เลขฐาน 8
เลขฐาน 16 (hexadecimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 16 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
วิธีทำ
😁 การแปลง 89AF.53D เลขฐาน 16 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 8 ให้แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 ก่อนดังนี้
1.1 เปลี่ยนเลขหน้าจุดทศนิยมคือ 89AF ฐาน 16 ให้เป็นเลขฐาน 10
89AF16
=
( 8x163 ) + ( 9x162 ) + ( 10x161 ) + ( 15x160 )
=
( 32768 )+ ( 2304 )+ ( 160 )+ ( 15 )
=
35247
1.2 เปลี่ยนเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.53D ฐาน 16 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.53D16
=
( 5x16-1 ) + ( 3x16-2 ) + ( 13x16-3 )
=
( 0.3125 ) + ( 0.01171875 ) + ( 0.003173828125 )
=
0.327392578125

1.3 เอาผลการคำนวณที่ได้จาก 2 ข้อด้านบนมารวมกันจะได้คำตอบเป็นเลขฐาน 10 ดังนี้
89AF.53D16 = 35247.32739257812510

🤓 จากนั้นให้แปลง 35247.327392578125 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8

1 เปลี่ยน 3524710 ให้เป็นเลขฐาน 8
  • 1.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งและนำฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 8 มาหาร ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.2) นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่ 1.1 มาตั้งหารด้วย 8 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.3) ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์(0)
3524710 =
8
)35247
8
)4405
เศษ = 7
8
)550
เศษ = 5
8
)68
เศษ = 6
8
)8
เศษ = 4
8
)1
เศษ = 0
  
0
เศษ = 1
= 1046578
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงขึ้นไปจนถึงเศษของการหารครั้งแรก หรือเรียงเศษจากล่างขึ้นบน

2เปลี่ยน 0.32739257812510 ให้เป็นเลขฐาน 8
2.1) นำเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.327392578125 มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 8 ได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 8
2.2) นำเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากผลการคูณก่อนหน้านี้มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 8 อีกครั้งได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 8
2.3) ทำโดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะคูณต่อไปอีกไม่ได้แล้ว(เลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0) หรือถ้าเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบให้คูณเท่ากับจำนวนทศนิยมที่เราต้องการ
การคูณเท่ากับผลการคูณจำนวนเต็มของผลคูณ
(เลขหน้าจุดทศนิยม)
0.327392578125 x 8
=
2.6191406252
0.619140625 x 8
=
4.9531254
0.953125 x 8
=
7.6257
0.625 x 8
=
55
0 x 8
=
00
นำจำนวนเต็มของผลคูณที่ได้มาเรียงจากบน-ลงล่าง
ดังนั้น 0.32739257812510 (เลขฐาน 10) = 0.24758 (เลขฐาน 8)

ขั้นตอนสุดท้ายให้เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากข้อ 1 คือ 104657
คำตอบจากข้อ 2 คือ 0.2475
เอา 104657 + 0.2475 = 104657.24758

ดังนั้น 89AF.53D16 = 104657.24758
😁 การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 8 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 89AF.53D เลขฐาน 16 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 8 อื่นๆที่น่าสนใจ