โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 75.104 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10

75.104 เลขฐาน 8 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 75.104 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10
75.104 เลขฐาน 8
เท่ากับ
61.1328125 เลขฐาน 10
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 75.104 เลขฐาน 8 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 75 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.104 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 75 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
758
=
( 7x81 ) + ( 5x80 )
=
( 7x8 ) + ( 5x1 )
=
( 56 ) + ( 5 )
=
61
2เปลี่ยน 0.104 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.1048
=
( 1x8-1 ) + ( 0x8-2 ) + ( 4x8-3 )
=
( 1x0.125 ) + ( 0x0.015625 ) + ( 4x0.001953125 )
=
( 0.125 ) + ( 0 ) + ( 0.0078125 )
=
0.1328125

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 61
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.1328125
เอา 61 + 0.1328125 = 61.1328125

คำตอบ75.1048 = 61.132812510
😁 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 75.104 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ