โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 7254.11 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2

7254.11 เลขฐาน 8 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 2 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 7254.11 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2
7254.11 เลขฐาน 8
เท่ากับ
111010101100.001001 เลขฐาน 2
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เลขฐาน 2 (binary) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 2 ตัวคือ
0, 1
วิธีทำ
😁 การแปลง 7254.11 เลขฐาน 8 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 2 ให้แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 ก่อนดังนี้
1.1 เปลี่ยนเลขหน้าจุดทศนิยมคือ 7254 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
72548
=
( 7x83 ) + ( 2x82 ) + ( 5x81 ) + ( 4x80 )
=
( 3584 )+ ( 128 )+ ( 40 )+ ( 4 )
=
3756
1.2 เปลี่ยนเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.11 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.118
=
( 1x8-1 ) + ( 1x8-2 )
=
( 0.125 ) + ( 0.015625 )
=
0.140625

1.3 เอาผลการคำนวณที่ได้จาก 2 ข้อด้านบนมารวมกันจะได้คำตอบเป็นเลขฐาน 10 ดังนี้
7254.118 = 3756.14062510

🤓 จากนั้นให้แปลง 3756.140625 เลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2

1 เปลี่ยน 375610 ให้เป็นเลขฐาน 2
  • 1.1) นำเลขฐาน 10 เป็นตัวตั้งและนำฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 2 มาหาร ได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.2) นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่ 1.1 มาตั้งหารด้วย 2 อีกครั้งได้เศษเท่าไรให้เก็บเศษไว้
  • 1.3) ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.2 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์(0)
375610 =
2
)3756
2
)1878
เศษ = 0
2
)939
เศษ = 0
2
)469
เศษ = 1
2
)234
เศษ = 1
2
)117
เศษ = 0
2
)58
เศษ = 1
2
)29
เศษ = 0
2
)14
เศษ = 1
2
)7
เศษ = 0
2
)3
เศษ = 1
2
)1
เศษ = 1
  
0
เศษ = 1
= 1110101011002
การเขียนคำตอบให้เรียงจากเศษของการหารครั้งสุดท้ายที่ได้ผลหารเป็น 0 เขียนเฉพาะเศษเรียงขึ้นไปจนถึงเศษของการหารครั้งแรก หรือเรียงเศษจากล่างขึ้นบน

2เปลี่ยน 0.14062510 ให้เป็นเลขฐาน 2
2.1) นำเลขหลังจุดทศนิยมคือ 0.140625 มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 2 ได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 2
2.2) นำเลขหลังจุดทศนิยมที่ได้จากผลการคูณก่อนหน้านี้มาคูณด้วยฐานของตัวเลขที่ต้องการคือ 2 อีกครั้งได้ผลคูณเท่าไรตัวเลขหน้าจุดทศนิยมคือค่าของเลขฐาน 2
2.3) ทำโดยใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.2 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะคูณต่อไปอีกไม่ได้แล้ว(เลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0) หรือถ้าเป็นทศนิยมซ้ำไม่รู้จบให้คูณเท่ากับจำนวนทศนิยมที่เราต้องการ
การคูณเท่ากับผลการคูณจำนวนเต็มของผลคูณ
(เลขหน้าจุดทศนิยม)
0.140625 x 2
=
0.281250
0.28125 x 2
=
0.56250
0.5625 x 2
=
1.1251
0.125 x 2
=
0.250
0.25 x 2
=
0.50
0.5 x 2
=
11
0 x 2
=
00
นำจำนวนเต็มของผลคูณที่ได้มาเรียงจากบน-ลงล่าง
ดังนั้น 0.14062510 (เลขฐาน 10) = 0.0010012 (เลขฐาน 2)

ขั้นตอนสุดท้ายให้เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากข้อ 1 คือ 111010101100
คำตอบจากข้อ 2 คือ 0.001001
เอา 111010101100 + 0.001001 = 111010101100.0010012

ดังนั้น 7254.118 = 111010101100.0010012
😁 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 7254.11 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2 อื่นๆที่น่าสนใจ