โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 5732.246 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10

5732.246 เลขฐาน 8 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 5732.246 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10
5732.246 เลขฐาน 8
เท่ากับ
3034.32421875 เลขฐาน 10
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 5732.246 เลขฐาน 8 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 5732 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.246 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 5732 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
57328
=
( 5x83 ) + ( 7x82 ) + ( 3x81 ) + ( 2x80 )
=
( 5x512 ) + ( 7x64 ) + ( 3x8 ) + ( 2x1 )
=
( 2560 ) + ( 448 ) + ( 24 ) + ( 2 )
=
3034
2เปลี่ยน 0.246 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.2468
=
( 2x8-1 ) + ( 4x8-2 ) + ( 6x8-3 )
=
( 2x0.125 ) + ( 4x0.015625 ) + ( 6x0.001953125 )
=
( 0.25 ) + ( 0.0625 ) + ( 0.01171875 )
=
0.32421875

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 3034
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.32421875
เอา 3034 + 0.32421875 = 3034.32421875

คำตอบ5732.2468 = 3034.3242187510
😁 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 5732.246 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ