โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแปลงเลขฐานให้อัตโนมัติแถมยังรองรับเลขทศนิยมอีกด้วย
รองรับทั้งเลขจำนวนเต็มและทศนิยมที่เป็นบวก

แปลง 523.204 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10

523.204 เลขฐาน 8 เมื่อแปลงเป็นเลขฐาน 10 จะได้เป็นเลขอะไรมาดูคำตอบและวิธีทำกัน
เทพควิช-lnwquiz
แปลง 523.204 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10
523.204 เลขฐาน 8
เท่ากับ
339.2578125 เลขฐาน 10
เลขฐาน 8 (octal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 8 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เลขฐาน 10 (decimal) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบทั้งหมด 10 ตัวคือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
😁 การแปลง 523.204 เลขฐาน 8 ที่มีทศนิยมเป็นเลขฐาน 10 มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยม คือ 523 ให้เป็นเลขฐาน 10 ก่อน
2. นำเลขหลังจุดทศนิยม คือ 0.204 มาเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน 10
3. เอาผลการคำนวณจากข้อ1 และข้อ2 มารวมกันก็จะได้เป็นค่าของเลขฐาน 10
1เปลี่ยน 523 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
5238
=
( 5x82 ) + ( 2x81 ) + ( 3x80 )
=
( 5x64 ) + ( 2x8 ) + ( 3x1 )
=
( 320 ) + ( 16 ) + ( 3 )
=
339
2เปลี่ยน 0.204 ฐาน 8 ให้เป็นเลขฐาน 10
0.2048
=
( 2x8-1 ) + ( 0x8-2 ) + ( 4x8-3 )
=
( 2x0.125 ) + ( 0x0.015625 ) + ( 4x0.001953125 )
=
( 0.25 ) + ( 0 ) + ( 0.0078125 )
=
0.2578125

3เอาผลการคำนวณที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันจะได้คำตอบสุดท้ายดังนี้
คำตอบจากขั้นตอน 1 คือ 339
คำตอบจากขั้นตอน 2 คือ 0.2578125
เอา 339 + 0.2578125 = 339.2578125

คำตอบ523.2048 = 339.257812510
😁 การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 ไม่ยากเลยใช่ป่ะ ? 😎
โจทย์แปลง 523.204 เลขฐาน 8 เป็นเลขฐานอื่นๆที่น่าสนใจ
แปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 อื่นๆที่น่าสนใจ